a van az isteni irgalmasság vasárnapja, amikor teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek (szentgyónás, szentáldozás, imádság a pápa szándékára) mellett.

prilis 8-án, hétfőn lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.
Mivel idén március 25-e nagyhétre esett, Urunk születése hírüladásának ünnepe húsvét nyolcada utánra tolódott.
A Havas Boldogasszony-templomban 16 órakor, a székesegyházban 18 órakor tartunk szentmisét.

Szabadegyetem

A Pécsi Egyházmegye szabadegyetemi előadás-sorozatának következő alkalma április 10-én, szerdán 18 órakor kezdődik a Magtár Rendezvényközpontban, melynek meghívott előadója dr. Udvardy György veszprémi érsek lesz, aki az Egyháznak – mint krisztusi közösségnek – meghívó, befogadó és megtartó szerepéről fog beszélni.

hagyomány szerint Cserháti József püspök halálának napján, április 12-én, pénteken imádkozunk az egyházmegye elhunyt püspökeiért.
A székesegyházban az esti szentmisét László püspök atya felkérésére Mayer Mihály ny. megyéspüspök atya erre a szándékra ajánlja fel.

Fatimai engesztelő imanap

Április 13-án, szombaton fatimai engesztelő imanapot tartunk a Havas Boldogasszony-templomban.

Szentmise 10 és 16 órakor lesz, napközben szentségimádási órákra várjuk a testvéreket.

A szentmise énekrendje

(Belvárosi templom)

A belvárosi templom vasárnapi énekrendjét a világhálón is elérhetővé tettük.
A kedves testvérek a hirdetőtáblán és honlapunkon is megtalálható

QR-kód segítségével könnyen letölthetik okostelefonjaikra az aktuális énekek szövegét és kottáját.

Az énekrend QR-kódja állandóan elérhető a Miserend oldalon.

Hálaadó nemzeti zarándoklat Rómába

(Letöltéshez katt a képre)


Szentségimádás a Corpus Christi kápolnában


A kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk a csütörtökönként reggel 8 órától az esti szentmiséig (18:00) tartó

SZENTSÉGIMÁDÁST.

Az adorációt a Székesegyház Corpus Christi kápolnájában tartjuk.

Várjuk azon testvérek jelentkezését, akik rendszeres jelleggel szívesen vállalnának egy-egy órát, amikor mintegy ügyeleti jelleggel virrasztanak az Úr előt.

A kápolnát a főhajón keresztül lehet megközelíteni.

Altemplom látogatása a Belvárosi templomban


A szentmisékhez kötött lehetőségeken túl

hétfőtől szombatig: 9:00 – 17:00-ig,

vasárnap: 13:00 – 17:00-ig

látogatható az altemplom.

Az altemplomot a déli, turisztikai bejáraton keresztül lehet megközelíteni.

Harangtorony felújítás a Belvárosi templomban


Komoly műszaki problémák miatt a Belvárosi templom (Dzsámi) különleges harangtornya és harangjai több éve nem üzemelnek. Reményeink szerint a felújítás és az újraindítás munkálatai hamarosan megkezdődnek.

Szeretettel kérjük e beruházáshoz a kedves Testvérek anyagi hozzájárulását is.

E célból a Belvárosi templomban külön perselyt helyeztünk el, illetve a következő bankszámla-számunk is rendelkezésre áll:

CIB Bank Zrt. 10701214-69901038-51100005

Kérjük, a közleményben tüntesse fel: “A harangfelújítás céljaira”